GECSE-SIMON ORSOLYA
komplex támogatás
szupervízió

Az emberi élet természetes és egészséges elakadásainak feloldásával és szakemberek szupervíziós támogatásával foglalkozom. Támogató-segítő kapcsolataimban elsődleges szándékom a hozzám fordulók belső erejének mobilizálása, támogatása abban, hogy képessé váljanak megoldani a nehézségeiket és továbbléphessenek: teljesebb, boldogabb életet élhessenek. A komplex pszichoszociális segítségnyújtás, a kapcsolati és a képessé tevő konzultációk, a krízisintervenció terén közel húszéves a tapasztalatom, gyász- és veszteségfeldolgozással tíz éve foglalkozom. Speciális szakterületem a kapcsolati erőszak, a traumatizáció és a másodlagos traumatizáció. Kiemelten foglalkozom az áldozattá válás folyamatával, a túlélők támogatásával.

Munkámban a társadalomtudományok (szociális munka, pszichológia, pedagógia, jogtudomány, filozófia, antropológia, nyelvészet, szociológia és még sorolhatnám) elméleti hátterével és eszközrendszereivel dolgozom, személyesen, online és telefonon vagyok elérhető. Az online és a telefonos konzultációk lehetőséget nyújtanak arra, hogy a földrajzi helytől függetlenül, gyorsan és költséghatékonyabban is igénybe lehessen venni a szolgáltatásaimat azokban az esetekben, amikor a személyes találkozó nem megoldható.

Szupervizorként egyéni, csoport és teamszupervíziókat tartok szakemberek számára. Ennek keretében a humánsegítésben dolgozó szakemberek számára a munkájuk, tevékenységük keretében felmerült nehézségek megoldásában nyújtok segítséget. Vezetők számára nyújtott szupervízióban az intézmények, szolgáltatások, cégek vezetőivel dolgozom a vezetés során felmerült kérdésekben. A szupervíziós támogatásom a gyermekvédelmi ellátórendszerben dolgozó szakemberek számára a jogszabályban előírt kötelezettségük teljesítéséhez is hozzájárul.

Gecse-Simon Orsolya

Szolgáltatásaim

 • Konzultáció, egyéni támogatás
 • Mindennapi, egészséges elakadások feloldásában való támogatás
 • Döntések megszületésének és végrehajtásának támogatása
 • Krízishelyzetek megoldásában való segítségnyújtás, támogatás
 • Kapcsolati nehézségek kezelése, kapcsolati konzultáció
 • Párkapcsolati nehézségek kezelésének támogatása
 • Gyász- és veszteség-feldolgozás támogatása
 • Humánsegítő intézmények és segítő foglalkozásúak számára szupervíziós támogatás
 • Cégek, vállalkozások munkaerő-kiválasztásának és megtartásának támogatása
 • Cégvezetők számára humánerőforrás-tanácsadás, vezetői döntéshozatal támogatása
Tovább

Szupervíziós támogatás szakembereknek

A szupervízió olyan speciális szakmai személyiségfejlesztő – támogató módszer, amelynek célja a szakmai kompetencia fejlesztése, a munkavégzés során keletkező dilemmák és nehézségek - feszültségek oldása, melyek érinthetik az ügyfelekkel való munka, a munkahelyi környezet, a kollégákkal és más szakemberekkel való viszonyt, a munkahelyi vezetővel kapcsolatos helyzeteket.

A szupervíziós folyamatban való részvétel elengedhetetlen a segítő hivatásúak, a pedagógia, a nonprofit és profitorientált szférában dolgozók számára a mentálhigiénés karbantartás, a szakmai életben keletkező nehéz helyzetek kezelése és a kiégés-prevenció érdekében.

A módszer és a folyamat egyfajta speciális tanulást és fejlődést eredményez, melynek köszönhetően a folyamatban részt vevő szakember munkájában és személyes életében hatékonyabban, könnyebben képes boldogulni.

Tovább

Online konzultáció

Az online konzultáció előnyei:

 • Gyorsabbaan igénybe vehető
 • Könnyebben elérhető
 • Olcsóbb
 • Időt spórol
 • A segítő munka szempontjából is hatékonyabb: nem vagy kevésbé jelenik meg benne az a viselkedési „máz”, amelynek az elhagyása személyes kapcsolat esetén plusz időt igényel, és amely „lebontása” nélkül nehezített a segítő munka folyamata.
Időpontfoglalás